16:45 | Third “Giornata delle Catacombe”

Monsignor Iacobone explains the theme chosen for this Third “Giornata delle Catacombe”